Links
Something
Added 10:00 Jun 25th, 2009
Tohid Golkar's perfume - Lalique encre noire
price: $ 70
Description: I like it so much
Share:
Share This!
Comments or Review about this
Sanaz Amani @ 21:04 Sep 4th, 2009
vayyyyy 1donas:D!!~
Saeideh Amani @ 09:34 Sep 5th, 2009
nakher 2tasSs...man 1 aghaye ba shakhsiato mishnasam ke 1donasho dare:D
Tohid Golkar @ 09:56 Sep 5th, 2009
Sanaz mano gofte na Atro, :-) Taze manam yeki digaro mishnasam ke dare :D
Sanaz Amani @ 10:28 Sep 5th, 2009
bale bale tohid ras mige:P:D!~
Sanaz Amani @ 10:28 Sep 5th, 2009
saeideh jooon age bekhayy onvariii hesab koni manam kheiliaaroo mishnasam ke az in daran:D!~vali khob dar nahayat be in mireCm k in khode perfumeee ke 1dooonas:D:P!~
Saeideh Amani @ 10:22 Sep 8th, 2009
khob mi2nam kheylia azash daran...shukhi boOd,vali mi2nim az harfaye bala be in natije beresim ke kasaE ke az in perfum daran 1 doOnan...ke na sikh besooze na kabab:D
Saeideh Amani @ 10:23 Sep 8th, 2009
perfumE :D